PUTNO OSIGURANjE

Putujte i uživajte u putovanju bez brige

Ime*:
Prezime*:JMBG*:
Broj telefona*:Kod*:
E-mail*:
Molimo Vas da se upoznate sa Važnim informacijama za osiguranika.Uslove za putno osiguranje i osiguranje domaćinstva možete pročitati ovde.

Izjava o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti:

Više o tome na koji način Generali Osiguranje Srbija upravlja vašim podacima možete pročitati i u našoj Politici Privatnosti